CEL

Celem projektu jest rozwój centrum kompetencji technologicznych w zakresie infrastruktury sieciowej i usług sieciowych nowej generacji w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym afiliowanym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN (ICHB PAN PCSS). Cel ten wynika z potrzeby przygotowania Polski do realizacji nowej strategii rozwoju Europy, w której impulsem rozwojowym mają być badania naukowe i powstające w ich efekcie innowacje zdolne przekształcić Europę w kontynent społeczeństwa cyfrowego. Bazą dla tego działania jest infrastruktura badawcza, w tym e-infrastruktura i jej rola w podjęciu szeregu nowych wyzwań technologicznych. ICHB PAN PCSS posiada niezbędne doświadczenie i zasoby aby podjąć się realizacji takiego zadania o znaczeniu ogólnokrajowym.

Cel projektu planuje się osiągnąć poprzez realizację powiązanych z siecią PIONIER, której ICHB PAN PCSS jest operatorem, 9 laboratoriów badawczych, eksperymentalnego węzła usługowego i inteligentnych przestrzeni interakcji użytkowników z usługami (w strukturze „living labs”) z zakresu sieci nowej generacji, zaawansowanych multimediów i wizualizacji czy też integracji rozwiązań dla Internetu Rzeczy. Dodatkowo zostanie zmodernizowany budynek ICHB PAN PCSS położony przy ulicy Zwierzynieckiej 20, w którym będą zlokalizowane laboratoria typu „living labs”. Użytkownicy będą mieli głównie zdalny dostęp do zasobów laboratoriów przez miejskie sieci komputerowe oraz sieć PIONIER, jak również będzie możliwa praca lokalna, np. w zakresie zaawansowanej wizualizacji.