Laboratorium symulacji i zintegrowanego sterowania zasobami w multidomenowych ekosystemach sieciowych

L4Laboratorium symulacji i zintegrowanego sterowania zasobami w multidomenowych ekosystemach sieciowych umożliwi rozwój kompetencji w obszarach powiązanych ze zmianą koncepcji zarządzania sieciami transmisyjnymi oraz zastosowaniem nowatorskiego podejścia do problemu świadczenia usług połączeniowych. W szczególności zadania badawcze będą ukierunkowane na problemy dynamicznej rezerwacji i dostępu do zdalnych zasobów dla użytkowników, wirtualizacji usług operatora sieci oraz mechanizmów podnoszenia jej niezawodności.