Laboratorium przetwarzania i przesyłania sieciowych multimediów 3D

L8Laboratorium przetwarzania i przesyłania sieciowych multimediów 3D pozwoli na realizację wyzwań jakie stoją przed nowoczesną infrastrukturą sieciową i usługową w odniesieniu do styku z nowoczesnymi mediami 3D. Rozwój kompetencji w tym zakresie dotyczy obszarów badań związanych m.in. z integracją wielkoskalowych modeli 3D ze źródłami rzeczywistych obrazów 3D i rozproszonych źródeł.