Laboratorium integracji usług sieciowych z sieciami Internet of Things i naukowego wykorzystania infrastruktur społecznościowych

L6W ramach Laboratorium integracji usług sieciowych z sieciami IOT i naukowego wykorzystania infrastruktur społecznościowych powstanie unikatowe środowisko do prowadzenia prac badawczych w zakresie integracji dostępnych technologii sieci sensorowych z infrastrukturą społecznościową, wypracowania usług umożliwiających budowanie aplikacji na bazie infrastruktury społecznościowej oraz udostępnienia użytkownikom końcowym usług, dzięki którym możliwa będzie budowa systemów zarządzania eksperymentami naukowymi.